Metody łagodzenie bólu porodowego

Ból porodowy jest zjawiskiem naturalnym, fizjologicznym mający charakter cykliczny oraz narastający w swej intensywności w zależności od etapu porodu.
Priorytetem jest właściwe przygotowanie fizyczne oraz psychiczne do najważniejszego momentu w życiu matki i dziecka.

Czynniki wpływające na na odczucia bólowe kobiety rodzącej:

Odczuwanie bólu podczas porodu jest zależne od wielu czynników. Na niektóre z nich kobieta ma wpływ, a jest to na przykład psychiczne nastawienie do porodu. Opisując zjawisko jakim jest bólu porodowego należy wspomnieć, że jest on odczuwany przez każdą kobietę w inny sposób, co ma związek z osobniczą wrażliwością na ból. Innym aspektem wpływającym na odczuwanie dolegliwości bólowych jest to czy poród rozpoczął się samoistnie czy został wywołany za pomocą oksytocyny. Częstość i długość skurczy to kolejny czynnik, który wpływa na doznania bólowe oraz pośrednio wpływa na możliwości adaptacyjne do bodźców bólowych odczuwanych przez rodzącą. Rozciąganie szyjki macicy i jej dolnego trzonu oraz tkanek krocza również generuje nieprzyjemne odczucia, które wpływają na przeżycie tego ważnego momentu jakim jest poród zarówno dla kobiety jaki i jej dziecka.[9]

Kluczowym elementem, dzięki którym kobieta będzie czuła się pewniej podczas porodu jest uzyskanie:

 • rzetelnej wiedzy dotyczącej ciąży i przebiegu porodu
 • oraz zaufanie i współpracy z wyspecjalizowaną kadrą medyczną w szpitalu. [1,2,3]

Szkoła rodzenia, a przygotowanie do bólu porodowego

W obecnych czasach jest wiele szkół rodzenia dzięki czemu z łatwością można przystąpić do zajęć. Poprzez regularne i aktywne uczestnictwo w szkole rodzenia kobieta jak i jej partner:

 • pogłębiają swoją wiedzę,
 • zwiększają swoją świadomość i pewność siebie,
 • przez co bardziej sobie ufają, wiedząc co ich może czekać,
 • kobieta jest w stanie współdecydować z położną o dalszych krokach.

Dzięki dobremu przygotowaniu się do porodu będziesz w stanie panować nad otaczającą Cię sytuacją oraz decydować o wyborze metod łagodzenia bólu.
Przede wszystkim zaufaj położnej, która prowadzi poród i wspólnie decydujcie o dalszym postępowaniu!

Alternatywne metody łagodzenia bólu porodowego:

Do alternatywnych metod, które pomogą w łagodzenia bólu między innymi należą:

 • immersja wodna,
 • masaż,
 • muzykoterapia,
 • aromaterapia,
 • trening odpowiedniego oddychania adekwatnego do zaawansowania porodu,
 • przyjmowanie pozycji wertykalnych,
 • przezskórna elektrostymulacja nerwów (TENS)
 • oraz obecność osoby towarzyszącej. [4,5]

Wśród tak dużego wyboru pośród wszystkich metod alternatywnych, ważne jest, aby dobrać taką, która faktycznie uśmierza dolegliwości bólowe.

Farmakologicznie metody łagodzenia bólu porodowego:

W momencie, gdy dostępne sposoby niefarmakologiczne zostały wykorzystane, a chcemy zmniejszyć odczucia bólowe kobiety, możemy wykorzystać metody farmakologiczne takie jak:

W momencie, gdy dostępne sposoby niefarmakologiczne zostały wykorzystane, a chcemy zmniejszyć odczucia bólowe kobiety, możemy wykorzystać metody farmakologiczne takie jak: analgezja wziewna, opioidy, bądź technik analgezji regionalnej, w której wyróżniamy:

 • łączone znieczulenie zewnątrzoponowo- podpajęczynówkowe
 • znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe (ZZO)
 • oraz znieczulenie podpajęczynówkowe, wykonywane w wlewie ciągłym, lub jako pojedyncze podanie.[6]

Aktywność fizyczna w ciąży jako długofalowe przygotowanie do porodu

Bycie aktywną i świadomą swojego ciała przełoży się na Twoją sprawność podczas porodu. Jeśli nie masz żadnych przeciwwskazań do ćwiczeń, śmiało możesz trenować odpowiednio do swoich możliwości, samopoczucia oraz zaleceń lekarza. Możesz również skorzystać z treningów prowadzonych przez wykfalifikowancyh fizjoterapeutów, którzy dostosują poziom aktywności fizycznej do Twoich możliwości. W czasie ciąży zaleca się aktywność fizyczną o umiarkowanej intensywności kilka razy w tygodniu. Wskazane są m.in. ćwiczenia aerobowe, czyli takie, które podniosą Twoje tętno. Możesz na przykład: chodzić na spacer, biegać, jeździć na rowerze czy pływać. Pamiętaj, że każda, nawet najmniejsza aktywność fizyczna jest lepsza niż żadna.

Współpraca rodzącej z wykfalifikowaną kadrą medyczną

Dzięki całej edukacji przedporodowej obejmującej obszar fizjologicznego porodu oraz wszelkich dostępnych metod łagodzenia bólu, możemy zminimalizować wpływ niekorzystnych komplikacji wynikających z porodu, natomiast kobieta potrafi w pełni wykorzystać swoją wiedzę, czując się gotową do wykonywania zadań oraz współpracy z kadrą medyczną. [7,8]. W Centrum Medycznym Physioteam możesz skorzystać z usług zarówno fizjoterapeutki uroginekologicznej jak i doświadczonej położnej, z którą możesz omówić metody farmakologiczne jak i niefarmakologiczne łagodzenia bólu porodowego.

Bibliografia:

 1. Gałązka M., Gałaś D., Trębacz M., (i wsp.).: Ocena wiedzy kobiet ciężarnych na
  temat porodu oraz metod łagodzenia bólu porodowego. Artykuł przyjęty do
  publikacji: 03.04.2019.
 2. Smolarek N., Pięta M., Żurawska J., (i wsp.).: Alternatywne sposoby łagodzenia bólu
  porodowego. LIEF Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 1 (46) 2016
 3. Pawelec M, Pietras J, Wojtysiak M.: Water Birth and water Immersion – an
  Important Step Towards More PatientOriented Health Care or a New Way for
  Obstetrical Wards to Make Profi ts? Adv Clin Exp Med. 2011;20(3):391–397
 4. Kozhimanil K, Johnson P, Attanasio L.: Use of non-medical methods of labor
  induction and pain management among US women. Birth. 2013;40(4)
 5. Jones L, Othman M, Dowswell T.: Pain management for women in labor: an
  overview of systematic reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2012;3:CD009234.
 6. Doroszewska A, Dmoch-Gajzlerska E. Internet jako źródło informacji o ciąży,
  porodzie, połogu i pielęgnacji dziecka – analiza wyników badań. ZdrPub. 2011;
  121(2): 129.
 7. Małecka A., Nowak Z.: Opinia badanych kobiet w ciąży dotycząca ważności
  uczestnictwa w szkole rodzenia jako formy przygotowania do porodu, Prz Lek. 2014,
  71, 8, 473- 440.
 8. Minowski P.: Wpływ entonoxu (mieszaniny podtlenku azotu z tlenem 50/50%) na
  przebieg porodu fizjologicznego i stan noworodka w materiale własnym. Gdański
  uniwersytet medyczny. Katedra perinatologii. Klinika położnictwa. Gdańsk 2017
 9. https://rodzicpoludzku.pl/baza-wiedzy/wiedza-o-porodzie-baza-wiedzy/bol-porodowy-jego-znaczenie-w-porodzie-i-metody-lagodzenia/

Marlena Baran