Ból porodowy, a przebieg porodu

Ból porodowy przez każdą kobietę odczuwany jest inaczej. Wpływ na to mają uwarunkowania takie jak czynniki kulturowe, osobnicze oraz społeczne.
Podczas niewyobrażalnego bólu porodowego, z którym rodząca często nie potrafi sobie poradzić, odczuwa silny stres, który skutkuje wzrostem poziomu amin katecholowych i kortyzolu, co istotnie wpływa na przebieg porodu.

Znaczny wzrost amin katecholowych w surowicy krwi prowadzi do:

  • osłabienia czynności skurczowej mięśnia macicy, co wiąże się z wydłużeniem porodu
  • nieprawidłowego przepływu łożyskowego, co powoduje zaburzenia w tętnie płodu
  • wzrostu tętna oraz ciśnienia tętniczego rodzącej, doprowadzając do odczucia kołatania serca, bólu i zawrotów głowy
  • zaburzeń w gospodarce elektrolitowej, rodząca boryka się wtedy z nudnościami, drżeniem mięśni, podenerwowaniem
  • w dalszych konsekwencjach może doprowadzić do kwasicy i niedotleniania płodu.

Silny, ostry ból często prowadzi do:

  • hiperwentylacji kobiety
  • zasadowicy oddechowej

przez co świadomość matki zostaje zaburzona i mogą pojawić się zawroty głowy, utrata przytomności.[1,2,3]

W następnym poście dowiesz się jak sobie radzić z bólem porodowym!

Bibliografia
1.Minowski P.: Wpływ entonoxu (mieszaniny podtlenku azotu z tlenem 50/50%) na przebieg porodu fizjologicznego i stan noworodka w materiale własnym. Gdański uniwersytet medyczny. Katedra perinatologii. Klinika położnictwa. Gdańsk 2017
2.Troszyński M. Położnictwo – ćwiczenia. Podręcznik dla studentów medycyny. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2016; 101-103
3.Nowacka E.: Łagodzenie bólu porodowego. W: Kompendium leczenia bólu. (red.) M. Malec-Milewska, J. Woroń. Medical Education 2012: 101-107

Marlena Baran