Ergonomia pracy zdalnej

Sama forma pracy na odległość zyskała popularność w Stanach Zjednoczonych w latach 70. XX w. Natomiast w Polsce, praca z domu po raz pierwszy została zapisana w nowelizacji Kodeksu Pracy w 2007r. W jej uzasadnieniu wskazano m.in. na: umożliwienie pracy osobom niepełnosprawnym, mieszkającym daleko od miejsca zatrudnienia, czy też chcącym łączyć naukę z pracą zarobkową. […]