Rola położnej w zdrowiu kobiety

Położna w Polsce – często zawód położnej jest utożsamiany z zawodem pielęgniarki, jednak są to dwa różne odrębne zawody, dające zupełnie odmienne kompetencje.

Położna / Położny to osoba, która zajmuje się zdrowiem kobiety na całym etapie jej życia – od poczęcia do śmierci, obejmuje opieką kobietę w okresie:

  • dziecięcym
  • dojrzewania
  • dojrzałości
  • okołomenopauzalnym

Dzięki temu, że położna to zawód samodzielny, możemy:

prowadzić ciążę fizjologiczną,
prowadzić poród fizjologiczny oraz monitorować stan płodu,
wykonywać nacięcia i szycia krocza ( jeśli to konieczne),
sprawować opiekę nad matką i noworodkiem oraz monitorować przebiegu okresu poporodowego,
prowadz działalności edukacyjno-zdrowotne.

Warto zaznaczyć, że to położna prowadzi i przyjmuje samodzielnie cały poród, jeżeli przebiega on fizjologicznie. Rzadkością jest by poród przyjmował lekarz. Bardzo popularna praktyka w wielu krajach Europy to właśnie prowadzenie ciąży w gabinecie położnej. Jest wtedy czas na szeroką edukację okołoporodową i nawiązanie dobrej relacji z pacjentką.

Innym istotnym zadaniem jest:

profilaktyka chorób kobiecych,
promowanie samobadania piersi,
edukacja w zakresie metod planowania rodziny,
promowanie karmienia piersią,
kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich,
poradnictwo w zakresie higieny i pielęgnacji noworodka,
edukacja w zakresie szczepień ochronnych
Bibliografia
1. Fryc Dorota.:Kim jest położna? 27lipiec 2020
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2019 poz. 2335)
  Marlena Baran

 

Skontaktuj się z nami
509 098 871 | recepcja@physioteam.pl
ul.Trwała 7 Wrocław